Categories
บริษัททัวร์

บางกอกบัสไลน์

บริษัท บางกอกบัสไลน์ เดินรถทัวร์เส้นทางระหว่าง กรุงเทพ ทุ่งช้าง ลำปาง สุราษฎร์ธานี เชียงของ เชียงราย เชียงใหม่ ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น1 และ vip

การจองตั๋วรถทัวร์บางกอกบัสไลน์ทำได้ง่ายๆ เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมอินเทอร์เน็ต เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตารางเดินรถ บางกอกบัสไลน์

บางกอกบัสไลน์

ตารางเดินรถ เส้นทางเดินรถ จุดจอด ตารางเวลา รถทัวร์บางกอกบัสไลน์ แสดงข้อมูลดังนี้ (**ข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)

กรุงเทพ-เชียงใหม่-Super C.(VM)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
15:00ม.4 พ
เชียงใหม่-กรุงเทพ

เส้นทางและรอบเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • ท่าลำพูน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
18:40ม.4 ข
19:10ม.4 พ
20:05ม.1 ก
กรุงเทพ-ทุ่งช้าง-(MV)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • ท่านางเลิ้ง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอดเวียงสา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
 • จุดจอด อ.ท่าวังผา
 • จุดจอด อ.ปัว
 • จุดจอด อ.ทุ่งช้าง
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
20:00ม.1 ก
เชียงของ-กรุงเทพ

เส้นทางและรอบเวลา

 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เทิง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
 • จุดจอด อ.จุน
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.ดอกคำใต้
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
15:30ม.1 ก
กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอด อ.สวี
 • จุดจอดแยกอวยชัยหลังสวน
 • จุดจอด อ.ละแม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
07:30ม.4 พ
กรุงเทพ-เชียงราย-(VM)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่สรวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
20:00ม.1 พ
กรุงเทพ-เชียงของ-(VM)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.ร้องกวาง
 • จุดจอด อ.สอง
 • จุดจอด อ.งาว
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
 • จุดจอด อ.ดอกคำใต้
 • จุดจอด อ.จุน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
 • จุดจอด อ.เทิง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงของ
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
17:00ม.1 ก
เชียงราย-กรุงเทพ

เส้นทางและรอบเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
13:00ม.4 ข
ทุ่งช้าง-กรุงเทพ

เส้นทางและรอบเวลา

 • จุดจอด อ.ทุ่งช้าง
 • จุดจอด อ.ปัว
 • จุดจอด อ.ท่าวังผา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
 • จุดจอดเวียงสา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
17:30ม.1 ก
ลำปาง-กรุงเทพ

เส้นทางและรอบเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • เกาะคา
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
19:50ม.4 พ
20:25ม.1 พ
กรุงเทพ-ลำปาง-(MV)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
20:50ม.1 พ
สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ

เส้นทางและรอบเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอด อ.หัวหิน
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
07:30ม.4 พ
กรุงเทพ-เชียงใหม่-VIP(MV)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
20:00ม.1 ก
กรุงเทพ-เชียงใหม่-(M)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
18:50ม.4 ข
20:20ม.1 ก
20:35ม.4 ข
21:20ม.4 ข
กรุงเทพ-เชียงราย-(MV)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
09:30ม.4 ข
กรุงเทพ-เชียงใหม่-(VM)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
13:30ม.4 ข
เชียงใหม่-กรุงเทพ-StarC.

เส้นทางและรอบเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • ท่าลำพูน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
10:00ม.4 ข
19:45ม.4 ข
20:00ม.4 พ
20:20ม.4 ข
กรุงเทพ-เชียงใหม่-(MV)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
06:00ม.4 ข
20:45ม.4 พ
เชียงราย-กรุงเทพ-**

เส้นทางและรอบเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
18:30ม.1 พ
กรุงเทพ-ลำปาง-(M)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
กรุงเทพ-เชียงของ(M)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.งาว
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.ดอกคำใต้
 • จุดจอด อ.จุน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
 • จุดจอด อ.เทิง
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ
กรุงเทพ-เชียงราย(M)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่สรวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
กรุงเทพ-เชียงราย(M)

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • จุดจอด อ.พาน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
กรุงเทพ - ลำปาง MV

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
21:30ม.4 พ

เที่ยวรถเปิดจองตั๋วออนไลน์

ทางแอดมินได้ค้นหาเที่ยวรถเพื่อเป็นตัวอย่าง จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ บางกอกบัสไลน์ แสดงเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้

กรุงเทพฯ - บขส. สุราษฎร์ธานี

เวลารถออก กรุงเทพฯ - บขส. สุราษฎร์ธานี ราคาตั๋วดังนี้

 • 07:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 651 บาท

ค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2566

กรุงเทพฯ - บขส. สุราษฎร์ธานี

บขส. สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ

เวลารถออก บขส. สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 07:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 651 บาท

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

บขส. สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ - บขส. เชียงราย แห่งที่ 2

เวลารถออก กรุงเทพฯ - บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 ราคาตั๋วดังนี้

 • 09:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 813 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 773 บาท

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

กรุงเทพฯ - บขส. เชียงราย แห่งที่ 2

กรุงเทพฯ - สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ

เวลารถออก กรุงเทพฯ - สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:20 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 1,123 บาท

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

กรุงเทพฯ - สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ

กรุงเทพฯ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออก กรุงเทพฯ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) ราคาตั๋วดังนี้

 • 06:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 14:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 16:00 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 18:50 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 20:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 924 บาท
 • 20:35 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 20:45 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 693 บาท

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

กรุงเทพฯ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ท่าวังผา

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ท่าวังผา ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 938 บาท

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ท่าวังผา

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ทุ่งช้าง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ทุ่งช้าง ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 997 บาท

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ทุ่งช้าง

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ปัว

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ปัว ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 972 บาท

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ปัว

กรุงเทพฯ - บขส. น่าน

เวลารถออก กรุงเทพฯ - บขส. น่าน ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 882 บาท

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - บขส. น่าน

กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ

เวลารถออก กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:20 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 1,000 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ

กรุงเทพฯ - บขส. ลำปาง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - บขส. ลำปาง ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:50 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 596 บาท
 • 21:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 596 บาท

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - บขส. ลำปาง

บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - กรุงเทพฯ

เวลารถออก บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 13:00 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 813 บาท
 • 18:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 773 บาท

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - กรุงเทพฯ

สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ - กรุงเทพฯ

เวลารถออก สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 15:30 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 1,123 บาท

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ - กรุงเทพฯ

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพฯ

เวลารถออก บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 10:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 18:40 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 19:10 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 20:00 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 20:05 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 924 บาท
 • 20:20 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 594 บาท

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.ท่าวังผา - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.ท่าวังผา - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 938 บาท

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.ท่าวังผา - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.ทุ่งช้าง - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.ทุ่งช้าง - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:30 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 997 บาท

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.ทุ่งช้าง - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.ปัว - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.ปัว - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 972 บาท

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.ปัว - กรุงเทพฯ

บขส. น่าน - กรุงเทพฯ

เวลารถออก บขส. น่าน - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:30 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 882 บาท

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

บขส. น่าน - กรุงเทพฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ - กรุงเทพฯ

เวลารถออก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:30 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 1,000 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ - กรุงเทพฯ

บขส. ลำปาง - กรุงเทพฯ

เวลารถออก บขส. ลำปาง - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:50 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 596 บาท
 • 20:25 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 596 บาท

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

บขส. ลำปาง - กรุงเทพฯ

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋วบางกอกบัสไลน์

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋ว

ติดต่อสอบถามเที่ยวรถบางกอกบัสไลน์ หรือ ต้องการรับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองบางกอกบัสไลน์ออนไลน์ได้ที่นี่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41 เบอร์โทร: call center 1215
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ ช่องหมายเลข 76 เบอร์โทร: 02-8946050-3
 • สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ช่องหมายเลข 1 และ 4 เบอร์โทร: 086-3409664 (call center 1215)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ เบอร์โทร: 053-774022
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ เบอร์โทร: 052-000248
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ เบอร์โทร: 054-711077-3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องหมายเลข 16 เบอร์โทร: 077-281110

โหลดแอปเลยที่ Google Play
มีติดเครื่อง กดค้นหาเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ภาพรถทัวร์บางกอกบัสไลน์