Categories
รถทัวร์ไป

รถทัวร์เชียงใหม่-3-อาเขต | รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

การเดินทางด้วยรถรถทัวร์ไปยังบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ ที่ให้บริการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ โดยรถทัวร์ไปเชียงใหม่-3-อาเขต มีจุดขึ้นรถได้แก่ บขส. กาญจนบุรี, บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2, กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3, บขส. นครพนม, บขส. นครสวรรค์, บขส. น่าน, บขส. บึงกาฬ, บขส. พะเยา, บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2, บขส. แพร่, บขส. มหาสารคาม, บขส. ยโสธร, บขส. ร้อยเอ็ด, บขส. เลย, บขส. สกลนคร, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1, บขส. อุบลราชธานี, จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก), บขส. เชียงราย แห่งที่ 1, ให้บริการด้วยรถทัวร์ ป.1 VIP 32 VIP 24 ม.4 ข ม.4 พ VIP X-Class VIP-Class A-Class

บริษัททัวร์ที่ให้บริการจองตั๋วไปเชียงใหม่-3-อาเขต ระบบออนไลน์.

บางกอกบัสไลน์

บางกอกบัสไลน์ ↗

รถทัวร์บางกอกบัสไลน์เดินทางไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ศรีทะวงศ์ทัวร์

ศรีทะวงศ์ทัวร์ ↗

รถทัวร์ศรีทะวงศ์ทัวร์เดินทางไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ไทยศรีรามทัวร์

ไทยศรีรามทัวร์ ↗

รถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์เดินทางไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

บุษราคัมทัวร์

บุษราคัมทัวร์ ↗

รถทัวร์บุษราคัมทัวร์เดินทางไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด ↗

รถทัวร์บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัดเดินทางไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด ↗

รถทัวร์บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดเดินทางไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

กรีนบัส

กรีนบัส ↗

รถทัวร์กรีนบัสเดินทางไปบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ตารางเดินรถไปเชียงใหม่-3-อาเขต

เที่ยวรถทัวร์ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เดินทางไป เชียงใหม่-3-อาเขต แสดงข้อมูลเที่ยวรถดังนี้

ค้นเมื่อปี: 2566

กรุงเทพ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกกรุงเทพเวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
06:00 น16:30 น. ป.1
12:30 น22:00 น. ป.1
16:00 น01:30 น. +1dVIP 32
18:50 น04:20 น. +1dป.1
20:00 น07:00 น. +1dVIP 24
20:35 น06:05 น. +1dป.1
20:45 น07:15 น. +1dVIP 32
07:00 น18:00 น. ป.1
12:00 น23:00 น. ป.1
17:45 น03:45 น. +1dม.4 ข
18:00 น04:00 น. +1dม.4 พ
20:00 น06:00 น. +1dม.4 ข
18:30 น04:45 น. +1dม.4 พ
19:30 น05:45 น. +1dม.4 พ

บขส. กาญจนบุรี – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. กาญจนบุรีเวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
06:40 น18:30 น. ป.1
19:00 น06:00 น. +1dVIP

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3เวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
17:30 น05:00 น. +1dม.4 พ
20:30 น07:20 น. +1dม.4 พ
22:30 น09:20 น. +1dม.4 พ

บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. เชียงราย แห่งที่ 1เวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
07:30 น11:15 น. X-Class
09:00 น12:45 น. X-Class
12:00 น15:45 น. X-Class
13:30 น17:15 น. X-Class
15:00 น18:45 น. X-Class
15:30 น19:15 น. X-Class
16:00 น19:45 น. X-Class
16:30 น20:15 น. X-Class
18:30 น22:15 น. X-Class
08:00 น11:20 น. VIP-Class
12:30 น15:50 น. VIP-Class
14:30 น17:50 น. VIP-Class
17:15 น20:35 น. VIP-Class
18:00 น21:20 น. VIP-Class

บขส. อุบลราชธานี – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. อุบลราชธานีเวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
12:45 น05:00 น. +1dม.4 พ
15:45 น07:20 น. +1dม.4 พ
17:45 น09:20 น. +1dม.4 พ

บขส. นครพนม – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. นครพนมเวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
17:15 น08:40 น. +1dม.4 พ

บขส. นครสวรรค์ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. นครสวรรค์เวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
23:45 น05:45 น. +1dม.4 พ

บขส. น่าน – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. น่านเวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
07:30 น14:40 น. A-Class
08:30 น14:55 น. VIP
12:00 น18:25 น. VIP
14:00 น20:25 น. VIP
16:00 น22:25 น. VIP
22:30 น04:05 น. +1dVIP
08:30 น14:55 น. X-Class
12:00 น18:25 น. X-Class
14:00 น20:25 น. X-Class
16:00 น22:25 น. X-Class
22:30 น04:05 น. +1dX-Class

บขส. บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. บึงกาฬเวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
15:00 น07:00 น. +1dม.4 พ

บขส. พะเยา – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. พะเยาเวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
08:00 น11:15 น. VIP
15:30 น18:45 น. VIP
17:00 น20:15 น. VIP
08:00 น11:15 น. X-Class
09:30 น12:45 น. X-Class
12:00 น15:15 น. X-Class
15:30 น18:45 น. X-Class
17:00 น20:15 น. X-Class
17:45 น21:00 น. X-Class

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2เวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
02:15 น07:00 น. ม.4 พ
02:30 น07:20 น. ม.4 พ
03:45 น08:40 น. ม.4 พ
04:30 น09:20 น. ม.4 พ
23:45 น05:00 น. +1dม.4 พ

จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกจุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)เวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
00:10 น07:20 น. ม.4 พ
02:10 น09:20 น. ม.4 พ
21:40 น05:00 น. +1dม.4 พ

บขส. แพร่ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. แพร่เวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
09:00 น13:10 น. VIP
09:00 น13:10 น. X-Class

บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2เวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
13:00 น13:35 น. +1dVIP-Class

บขส. มหาสารคาม – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. มหาสารคามเวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
16:25 น05:00 น. +1dม.4 พ
19:25 น07:20 น. +1dม.4 พ
21:25 น09:20 น. +1dม.4 พ

บขส. ยโสธร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. ยโสธรเวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
14:15 น05:00 น. +1dม.4 พ
17:20 น07:20 น. +1dม.4 พ
19:20 น09:20 น. +1dม.4 พ

บขส. ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. ร้อยเอ็ดเวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
15:30 น05:00 น. +1dม.4 พ
18:40 น07:20 น. +1dม.4 พ
20:40 น09:20 น. +1dม.4 พ

บขส. เลย – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. เลยเวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
21:30 น07:00 น. +1dม.4 พ
23:45 น08:40 น. +1dม.4 พ

บขส. สกลนคร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. สกลนครเวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
18:45 น08:40 น. +1dม.4 พ

บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เวลารถออกบขส. อุดรธานี แห่งที่ 1เวลาถึงบขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)มาตรฐานรถ
18:45 น07:00 น. +1dม.4 พ
21:00 น08:40 น. +1dม.4 พ

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จุดขึ้นรถทัวร์ เดินทางไปเชียงใหม่-3-อาเขต

 • บขส. กาญจนบุรี
 • บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2
 • กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร
 • บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • บขส. นครพนม
 • บขส. นครสวรรค์
 • บขส. น่าน
 • บขส. บึงกาฬ
 • บขส. พะเยา
 • บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • บขส. แพร่
 • บขส. มหาสารคาม
 • บขส. ยโสธร
 • บขส. ร้อยเอ็ด
 • บขส. เลย
 • บขส. สกลนคร
 • บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1
 • บขส. อุบลราชธานี
 • จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)
 • บขส. เชียงราย แห่งที่ 1

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพเที่ยวรถจากระบบจองตั๋วออนไลน์ เดินทางไป เชียงใหม่-3-อาเขต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *