Categories
บริษัททัวร์

ศรีสยามทัวร์

ศรีสยามทัวร์ มีเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), อ. ทุ่งสง, อ.หัวไทร, หนองหงษ์, อ.จุฬาภรณ์, อ.ตะโหมด, ป่าพยอม, บขส. พัทลุง, อ.เขาชัยสน, แยกเอเชีย, บขส. สงขลา, อ.นาทวี, บขส. จะนะ, หาดใหญ่, ต.ม่วงงาม, หน้า อ.สทิงพระ, สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด, สี่แยกระโนด, แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ, ด่านสะเดา , สิงหนคร , คลองแงะ, แยกคูหา

การจองตั๋วรถทัวร์ศรีสยามทัวร์ทำได้ง่ายๆ เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมอินเทอร์เน็ต เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code, BigC

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ทางแอดมินได้ค้นหาเที่ยวรถจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ศรีสยามทัวร์ แสดงเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้

ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อ # ปี 2563

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท
 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร

 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หนองหงษ์

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.จุฬาภรณ์

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1025 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าพยอม

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาชัยสน

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1025 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกเอเชีย

 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา

 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท
 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.นาทวี

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม

 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ

 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 811 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด

 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด

 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา

 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิงหนคร

 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองแงะ

 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกคูหา

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 15:00 : สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 1,120 : สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท

หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 08:15 : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:00 : ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:00 : นาทวี – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 16:00 : ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ศรีสยามทัวร์
ภาพรถทัวร์ศรีสยามทัวร์

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ศรีสยามทัวร์

ศรีสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-429525
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62
โทร. 02-8946160 – 2

โหลดแอปเลยที่ Google Play
มีติดเครื่อง กดค้นหาเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ใครที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ศรีสยามทัวร์ เส้นทางเดินรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ คือ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), อ. ทุ่งสง, อ.หัวไทร, หนองหงษ์, อ.จุฬาภรณ์, อ.ตะโหมด, ป่าพยอม, บขส. พัทลุง, อ.เขาชัยสน, แยกเอเชีย, บขส. สงขลา, อ.นาทวี, บขส. จะนะ, หาดใหญ่, ต.ม่วงงาม, หน้า อ.สทิงพระ, สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด, สี่แยกระโนด, แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ, ด่านสะเดา , สิงหนคร , คลองแงะ, แยกคูหา , สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองง่ายๆผ่านมือถือ เลือกที่นั่งได้เอง

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถศรีสยามทัวร์ ที่ทางเราได้ค้นหาจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูล คร่าวๆ ดังนี้

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หนองหงษ์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.จุฬาภรณ์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าพยอม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาชัยสน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกเอเชีย

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.นาทวี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิงหนคร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองแงะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกคูหา

บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ