Categories
บริษัททัวร์

สวัสดีอีสาน

บริษัท สวัสดีอีสาน เดินรถทัวร์เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู กุมภวาปี สว่าง บ้านม่วง บุ่งคล้า สังคม สุวรรณคูหา ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศมาตรฐาน ม.4 พ

การจองตั๋วรถทัวร์สวัสดีอีสานทำได้ง่ายๆ เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมอินเทอร์เน็ต เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตารางเดินรถ สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน

ตารางเดินรถ เส้นทางเดินรถ จุดจอด ตารางเวลา รถทัวร์สวัสดีอีสาน แสดงข้อมูลดังนี้ (**ข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)

กรุงเทพ-กุมภวาปี-บึงกาฬ

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • จุดจอดน้ำพอง
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอดทุ่งใหญ่
 • จุดจอด อ.บ้านดุง
 • จุดจอดบ้านคำปะกั้ง
 • จุดจอดบ้านเซิม
 • จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)
 • จุดจอด อ.โซ่พิสัย
 • จุดจอดบ้านคำแก้ว
 • จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง
 • จุดจอดดอนหญ้านาง
 • จุดจอด อ.พรเจริญ
 • จุดจอด อ.ศรีวิไล
 • จุดจอดโนนสมบูรณ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
18:15ม.4 พ
20:55ม.4 พ
กรุงเทพ-สว่าง-บ้านม่วง

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
 • จุดจอด อ.บ้านไผ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • จุดจอดน้ำพอง
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอดพังงู
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอดกุดจิก
 • จุดจอดบ้านต้าย
 • จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
 • จุดจอดโคกสี
 • จุดจอดบ้านโคกคอน
 • จุดจอดบ้านดงบัง
 • จุดจอดบ้านเหล่า
 • จุดจอดหนองแวง
 • จุดจอดกุดเรือคำ
 • จุดจอด อ.บ้านม่วง
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
20:30ม.4 พ
กรุงเทพ-หนองคาย-บึงกาฬ

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
 • จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
 • จุดจอดน้ำสวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอด อ.โพนพิสัย
 • จุดจอด อ.รัตนวาปี
 • จุดจอดปากคาด
 • จุดจอดบ้านหอคำ
 • จุดจอดไคสี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
21:00ม.4 พ
กรุงเทพ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • จุดจอดน้ำพอง
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
 • จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
 • จุดจอดน้ำสวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอด อ.โพนพิสัย
 • จุดจอดบ้านน้ำเป
 • จุดจอด อ.รัตนวาปี
 • จุดจอดปากคาด
 • จุดจอด ห้วยก้านเหลือง
 • จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง
 • จุดจอดบ้านสะง้อ
 • จุดจอดบ้านหอคำ
 • จุดจอดไคสี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • จุดจอดชัยพร
 • จุดจอด อ.บุ่งคล้า
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
19:45ม.4 พ
กรุงเทพ-หนองบัวลำภู-สังคม

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอด อ.บ้านแท่น
 • จุดจอด บ้านเม็ง
 • จุดจอดหนองเรือ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองนาคำ
 • จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอด นาหนองทุ่ม
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดสุวรรณคูหา
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอด หนองแวง-นาด่าน
 • จุดจอดแยกข้าวสาร
 • จุดจอด อ.บ้านผือ
 • จุดจอดบ้านกลางใหญ่
 • จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
 • จุดจอด อ.น้ำโสม
 • จุดจอดบ้านก้อง
 • จุดจอดบ้านนาคำน้อย
 • จุดจอด อ.นายูง
 • จุดจอด นายูง2(ชุมพล)
 • จุดจอดบ้านนาต้อง
 • จุดจอด อ.สังคม
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
20:29ม.4 พ
กรุงเทพ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา

เส้นทางและรอบเวลา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอด อ.บ้านแท่น
 • จุดจอดหนองเรือ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองนาคำ
 • จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอดสุวรรณคูหา
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
19:49ม.4 พ
บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพ

เส้นทางและรอบเวลา

 • จุดจอด อ.บ้านม่วง
 • จุดจอดกุดเรือคำ
 • จุดจอดหนองแวง
 • จุดจอดบ้านเหล่า
 • จุดจอดบ้านดงบัง
 • จุดจอดบ้านโคกคอน
 • จุดจอดโคกสี
 • จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
 • จุดจอดบ้านต้าย
 • จุดจอดกุดจิก
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดพังงู
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอดน้ำพอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • จุดจอด อ.บ้านไผ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
18:00ม.4 พ
บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพ

เส้นทางและรอบเวลา

 • สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • จุดจอดโนนสมบูรณ์
 • จุดจอด อ.ศรีวิไล
 • จุดจอด อ.พรเจริญ
 • จุดจอดดอนหญ้านาง
 • จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง
 • จุดจอดบ้านคำแก้ว
 • จุดจอด อ.โซ่พิสัย
 • จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)
 • จุดจอดบ้านเซิม
 • จุดจอดบ้านคำปะกั้ง
 • จุดจอด อ.บ้านดุง
 • จุดจอดทุ่งใหญ่
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอดน้ำพอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
16:30ม.4 พ
17:00ม.4 พ
บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพ

เส้นทางและรอบเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์
 • จุดจอดไคสี
 • จุดจอดบ้านหอคำ
 • จุดจอดปากคาด
 • จุดจอด อ.รัตนวาปี
 • จุดจอด อ.โพนพิสัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอดน้ำสวย
 • จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพ

เส้นทางและรอบเวลา

 • จุดจอด อ.บุ่งคล้า
 • จุดจอดชัยพร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์
 • จุดจอดไคสี
 • จุดจอดบ้านหอคำ
 • จุดจอดบ้านสะง้อ
 • จุดจอด ห้วยก้านเหลือง
 • จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง
 • จุดจอดปากคาด
 • จุดจอด อ.รัตนวาปี
 • จุดจอดบ้านน้ำเป
 • จุดจอด อ.โพนพิสัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอดน้ำสวย
 • จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอดน้ำพอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
16:15ม.4 พ
สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพ

เส้นทางและรอบเวลา

 • จุดจอด อ.สังคม
 • จุดจอดบ้านนาต้อง
 • จุดจอด อ.นายูง
 • จุดจอดบ้านนาคำน้อย
 • จุดจอดบ้านก้อง
 • จุดจอด อ.น้ำโสม
 • จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
 • จุดจอดบ้านกลางใหญ่
 • จุดจอด อ.บ้านผือ
 • จุดจอดแยกข้าวสาร
 • จุดจอดสุวรรณคูหา
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
 • จุดจอด อ.หนองนาคำ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอดหนองเรือ
 • จุดจอด บ้านเม็ง
 • จุดจอด อ.บ้านแท่น
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
16:00ม.4 พ
สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพ

เส้นทางและรอบเวลา

 • จุดจอดสุวรรณคูหา
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
 • จุดจอด อ.หนองนาคำ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอดหนองเรือ
 • จุดจอด อ.บ้านแท่น
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
18:50ม.4 พ

เที่ยวรถเปิดจองตั๋วออนไลน์

ทางแอดมินได้ค้นหาเที่ยวรถเพื่อเป็นตัวอย่าง จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สวัสดีอีสาน แสดงเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้

กรุงเทพฯ - จุดจอด เขาสวนกวาง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด เขาสวนกวาง ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด เขาสวนกวาง

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ภูเวียง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ภูเวียง ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 527 บาท
 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 527 บาท

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ภูเวียง

กรุงเทพฯ - จุดจอดน้ำพอง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดน้ำพอง ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดน้ำพอง

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โซ่พิสัย

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โซ่พิสัย ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โซ่พิสัย

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บุ่งคล้า

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บุ่งคล้า ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 769 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บุ่งคล้า

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.พรเจริญ

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.พรเจริญ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.พรเจริญ

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ศรีวิไล

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ศรีวิไล ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 710 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 710 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ศรีวิไล

กรุงเทพฯ - จุดจอดไคสี

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดไคสี ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดไคสี

กรุงเทพฯ - จุดจอดชัยพร

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดชัยพร ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 769 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดชัยพร

กรุงเทพฯ - จุดจอดโนนสมบูรณ์

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดโนนสมบูรณ์ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดโนนสมบูรณ์

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านคำแก้ว

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านคำแก้ว ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านคำแก้ว

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านสะง้อ

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านสะง้อ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านสะง้อ

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านหอคำ

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านหอคำ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านหอคำ

กรุงเทพฯ - จุดจอดปากคาด

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดปากคาด ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดปากคาด

กรุงเทพฯ - บขส. บึงกาฬ

เวลารถออก กรุงเทพฯ - บขส. บึงกาฬ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - บขส. บึงกาฬ

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านม่วง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านม่วง ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านม่วง

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สว่างแดนดิน

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สว่างแดนดิน ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 622 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สว่างแดนดิน

กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดเรือคำ

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดเรือคำ ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดเรือคำ

กรุงเทพฯ - จุดจอดโคกสี

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดโคกสี ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดโคกสี

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านโคกคอน

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านโคกคอน ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านโคกคอน

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านดงบัง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านดงบัง ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านดงบัง

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านต้าย

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านต้าย ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 622 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านต้าย

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านเหล่า

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านเหล่า ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านเหล่า

กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองแวง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองแวง ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองแวง

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง) ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โพนพิสัย

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โพนพิสัย ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 643 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 643 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.โพนพิสัย

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.รัตนวาปี

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.รัตนวาปี ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.รัตนวาปี

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สังคม

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สังคม ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 664 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สังคม

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านคำปะกั้ง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านคำปะกั้ง ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านคำปะกั้ง

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านเซิม

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านเซิม ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านเซิม

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านน้ำเป

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านน้ำเป ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านน้ำเป

กรุงเทพฯ - บขส. หนองคาย

เวลารถออก กรุงเทพฯ - บขส. หนองคาย ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - บขส. หนองคาย

กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดกระสู้

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดกระสู้ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดกระสู้

กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดดินจี่

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดดินจี่ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดดินจี่

กรุงเทพฯ - จุดจอดนาคำไฮ

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดนาคำไฮ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดนาคำไฮ

กรุงเทพฯ - จุดจอดนาด่าน

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดนาด่าน ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท
 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดนาด่าน

กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกข้าวสาร

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกข้าวสาร ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 599 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกข้าวสาร

กรุงเทพฯ - จุดจอดสุวรรณคูหา

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดสุวรรณคูหา ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 592 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดสุวรรณคูหา

กรุงเทพฯ - บขส. หนองบัวลำภู

เวลารถออก กรุงเทพฯ - บขส. หนองบัวลำภู ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:49 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 527 บาท
 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 527 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - บขส. หนองบัวลำภู

กรุงเทพฯ - จุดจอด โนนสะอาด

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด โนนสะอาด ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด โนนสะอาด

กรุงเทพฯ - จุดจอด ห้วยเกิ้ง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด ห้วยเกิ้ง ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด ห้วยเกิ้ง

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.นายูง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.นายูง ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 655 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.นายูง

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.น้ำโสม

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.น้ำโสม ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 641 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.น้ำโสม

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านดุง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านดุง ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านดุง

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านผือ

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านผือ ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 599 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.บ้านผือ

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.หนองหาน

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.หนองหาน ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.หนองหาน

กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดจิก

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดจิก ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 622 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดกุดจิก

กรุงเทพฯ - จุดจอดคอนสาย

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดคอนสาย ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดคอนสาย

กรุงเทพฯ - จุดจอดทุ่งใหญ่

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดทุ่งใหญ่ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดทุ่งใหญ่

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านกลางใหญ่

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านกลางใหญ่ ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 641 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านกลางใหญ่

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านก้อง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านก้อง ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 655 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านก้อง

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านนาคำน้อย

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านนาคำน้อย ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 655 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านนาคำน้อย

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านนาต้อง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านนาต้อง ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 664 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านนาต้อง

กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกกุมภวาปี

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกกุมภวาปี ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 21:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกกุมภวาปี

กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกสามเหลี่ยม

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกสามเหลี่ยม ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:29 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 641 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดแยกสามเหลี่ยม

กรุงเทพฯ - จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง

กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองบัวแดง

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองบัวแดง ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองบัวแดง

กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองเม็ก

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองเม็ก ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองเม็ก

กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองแวงใหญ่

เวลารถออก กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองแวงใหญ่ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ - จุดจอดหนองแวงใหญ่

จุดจอด อ.โซ่พิสัย - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.โซ่พิสัย - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 18:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.โซ่พิสัย - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.บุ่งคล้า - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.บุ่งคล้า - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 16:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 769 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.บุ่งคล้า - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.พรเจริญ - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.พรเจริญ - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 17:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.พรเจริญ - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.ศรีวิไล - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.ศรีวิไล - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 710 บาท
 • 17:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 710 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.ศรีวิไล - กรุงเทพฯ

จุดจอดไคสี - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดไคสี - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดไคสี - กรุงเทพฯ

จุดจอดชัยพร - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดชัยพร - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 16:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 769 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดชัยพร - กรุงเทพฯ

จุดจอดโนนสมบูรณ์ - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดโนนสมบูรณ์ - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 16:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 17:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดโนนสมบูรณ์ - กรุงเทพฯ

จุดจอดบ้านคำแก้ว - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดบ้านคำแก้ว - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 18:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดบ้านคำแก้ว - กรุงเทพฯ

จุดจอดบ้านสะง้อ - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดบ้านสะง้อ - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดบ้านสะง้อ - กรุงเทพฯ

จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:25 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 17:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง - กรุงเทพฯ

จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:55 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง - กรุงเทพฯ

จุดจอดบ้านหอคำ - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดบ้านหอคำ - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 17:45 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดบ้านหอคำ - กรุงเทพฯ

จุดจอดปากคาด - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดปากคาด - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดปากคาด - กรุงเทพฯ

บขส. บึงกาฬ - กรุงเทพฯ

เวลารถออก บขส. บึงกาฬ - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 16:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 17:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท
 • 17:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 735 บาท

ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

บขส. บึงกาฬ - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.บ้านม่วง - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.บ้านม่วง - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.บ้านม่วง - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 622 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพฯ

จุดจอดกุดเรือคำ - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดกุดเรือคำ - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดกุดเรือคำ - กรุงเทพฯ

จุดจอดโคกสี - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดโคกสี - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:35 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดโคกสี - กรุงเทพฯ

จุดจอดบ้านโคกคอน - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดบ้านโคกคอน - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:35 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดบ้านโคกคอน - กรุงเทพฯ

จุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพฯ

จุดจอดบ้านต้าย - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดบ้านต้าย - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 622 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดบ้านต้าย - กรุงเทพฯ

จุดจอดบ้านเหล่า - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดบ้านเหล่า - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:25 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดบ้านเหล่า - กรุงเทพฯ

จุดจอดหนองแวง - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดหนองแวง - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 680 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดหนองแวง - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง) - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง) - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง) - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.โพนพิสัย - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.โพนพิสัย - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 643 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.โพนพิสัย - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.รัตนวาปี - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.รัตนวาปี - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:15 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.รัตนวาปี - กรุงเทพฯ

จุดจอดบ้านคำปะกั้ง - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดบ้านคำปะกั้ง - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 18:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดบ้านคำปะกั้ง - กรุงเทพฯ

จุดจอดบ้านเซิม - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดบ้านเซิม - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท
 • 18:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 659 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดบ้านเซิม - กรุงเทพฯ

จุดจอดบ้านน้ำเป - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดบ้านน้ำเป - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 685 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดบ้านน้ำเป - กรุงเทพฯ

บขส. หนองคาย - กรุงเทพฯ

เวลารถออก บขส. หนองคาย - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566

บขส. หนองคาย - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.บ้านดุง - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.บ้านดุง - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.บ้านดุง - กรุงเทพฯ

จุดจอด อ.หนองหาน - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอด อ.หนองหาน - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 20:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด อ.หนองหาน - กรุงเทพฯ

จุดจอดกุดจิก - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดกุดจิก - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 622 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดกุดจิก - กรุงเทพฯ

จุดจอดคอนสาย - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดคอนสาย - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดคอนสาย - กรุงเทพฯ

จุดจอดทุ่งใหญ่ - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดทุ่งใหญ่ - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดทุ่งใหญ่ - กรุงเทพฯ

จุดจอดหนองบัวแดง - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดหนองบัวแดง - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดหนองบัวแดง - กรุงเทพฯ

จุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพฯ

เวลารถออก จุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพฯ ราคาตั๋วดังนี้

 • 19:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท
 • 19:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 603 บาท

ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566

จุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพฯ

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋วสวัสดีอีสาน

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋ว

ติดต่อสอบถามเที่ยวรถสวัสดีอีสาน หรือ ต้องการรับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองสวัสดีอีสานออนไลน์ได้ที่นี่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64 เบอร์โทร: 0-2537-8611,0-2936-3001
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ เบอร์โทร: 0-4249-1571
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น บขส.ขอนแก่น 3, ช่อง13 เบอร์โทร: 098-2062514 , 083-3441828
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู เบอร์โทร: 087-2208994

โหลดแอปเลยที่ Google Play
มีติดเครื่อง กดค้นหาเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ภาพรถทัวร์สวัสดีอีสาน