Categories
บริษัททัวร์

อีสานทัวร์

อีสานทัวร์ เดินรถทัวร์เส้นทาง ขอนแก่น – ชียงราย และ ขอนแก่น -เชียงใหม่ มีเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น, จุดจอดแยกข้าวสาร, บขส จ.อุดรธานี, จุดจอด อ.ไชยวาน, จุดจอด อ.กุดจับ, จุดจอด อ.ตาลเลียน, จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์, บขส.ขอนแก่น, บขส จ.เชียงราย, บขส. เชียงใหม่ (อาเขต), บขส. เชียงราย

การจองตั๋วรถทัวร์อีสานทัวร์ทำได้ง่ายๆ เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมอินเทอร์เน็ต เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตารางเดินรถ อีสานทัวร์

อีสานทัวร์

ตารางเดินรถ เส้นทางเดินรถ จุดจอด ตารางเวลา รถทัวร์อีสานทัวร์ แสดงข้อมูลดังนี้ (**ข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)

ขอนแก่น-เชียงราย

เส้นทางและรอบเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอดแคมป์สน
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดวังทอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
 • จุดจอด อ.เด่นชัย
 • จุดจอดแพร่-สูงเม่น
 • ทางแยกร้องกวาง
 • จุดจอด อ.สอง
 • จุดจอด อ.งาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน
 • ท่าพาน2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
18:30ม.1 ข
ขอนแก่น-เชียงใหม่

เส้นทางและรอบเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอดแคมป์สน
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดวังทอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
 • จุดจอด ต.ลานหอย
 • จุดจอดคลองเจริญ
 • จุดจอด สะพานสอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • บ้านตาก
 • ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอด นาตาโพ
 • จุดจอด แม่เชียงราย
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
09:30ม.1 ข
16:30ม.1 ข
เชียงราย-ขอนแก่น

เส้นทางและรอบเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
 • ท่าพาน2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน
 • จุดจอด อ.แม่ใจ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
 • จุดจอด ม.พะเยา
 • จุดจอด อ.งาว
 • จุดจอด อ.สอง
 • ทางแยกร้องกวาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.เด่นชัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • จุดจอดวังทอง
 • จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอดแคมป์สน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอด ต.โนนหัน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอดบ้านโคกสูง
 • จุดจอดตลาดหนองแก
 • จุดจอดบ้าน48-50-52
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองเรือ
 • จุดจอดดอนโมง
 • จุดจอดบ้านฝาง
 • จุดจอด ต.บ้านทุ่ม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
18:00ม.1 ข
เชียงใหม่-ขอนแก่น

เส้นทางและรอบเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน
 • จุดจอดแยกดอยติ
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • เกาะคา
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดแม่วะ
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอด แม่เชียงราย
 • จุดจอด นาตาโพ
 • ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล
 • บ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดวังประจบ
 • จุดจอด สะพานสอง
 • จุดจอดคลองเจริญ
 • จุดจอด ต.ลานหอย
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
 • จุดจอด อ.กงไกรลาศ
 • จุดจอดบ้านใหม่สุขเกษม
 • จุดจอดบ้านสวน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • จุดจอดวังทอง
 • จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา
 • จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอดเข็กน้อย
 • จุดจอด อ.เขาค้อ
 • จุดจอดแคมป์สน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
 • จุดจอด อ.น้ำหนาว
 • จุดจอดห้วยสนามทราย
 • จุดจอด อ.คอนสาร
 • จุดจอดบ้านหัน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอดบ้านโคกสูง
 • จุดจอดตลาดหนองแก
 • จุดจอดบ้าน48-50-52
 • แยก อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองเรือ
 • จุดจอดดอนโมง
 • จุดจอด อ.บ้านฝาง
 • จุดจอด ต.บ้านทุ่ม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐานรถ
09:30ม.1 ข
19:00ม.1 ข

เที่ยวรถเปิดจองตั๋วออนไลน์

ทางแอดมินได้ค้นหาเที่ยวรถเพื่อเป็นตัวอย่าง จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ อีสานทัวร์ แสดงเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)

เวลารถออก บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) ราคาตั๋วดังนี้

 • 09:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 643 บาท
 • 16:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 643 บาท

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)

บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

เวลารถออก บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 ราคาตั๋วดังนี้

 • 18:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 632 บาท

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

เวลารถออก บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 ราคาตั๋วดังนี้

 • 09:30 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 643 บาท
 • 09:31 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 643 บาท
 • 19:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 643 บาท
 • 19:01 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 643 บาท

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

จุดจอด สามแยกดอยติ - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

เวลารถออก จุดจอด สามแยกดอยติ - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 ราคาตั๋วดังนี้

 • 10:10 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 619 บาท
 • 19:40 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 619 บาท

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

จุดจอด สามแยกดอยติ - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋วอีสานทัวร์

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋ว

ติดต่อสอบถามเที่ยวรถอีสานทัวร์ หรือ ต้องการรับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองอีสานทัวร์ออนไลน์ได้ที่นี่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51 เบอร์โทร: 0-2936-0155
 • สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3 เบอร์โทร: 043-471585
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2 เบอร์โทร: 08-1765-0183
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2 เบอร์โทร: 0-5324-6111

โหลดแอปเลยที่ Google Play
มีติดเครื่อง กดค้นหาเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ภาพรถทัวร์อีสานทัวร์