Categories
จุดจอด สี่แยกราชภัฏภูเก็ต ตารางเดินรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว

รถทัวร์ กรุงเทพ – จุดจอด สี่แยกราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

กรุงเทพ – จุดจอด สี่แยกราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 24 จุดขึ้นรถ : กรุงเทพมหานคร จุดจอด: กรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ จุดลงรถ : ภูเก็ต จุดจอด: จุดจอด สี่แยกราชภัฏภูเก็ต