Categories
ตารางเดินรถ บขส. จ.กาญจนบุรี ศศนันท์ ทรานสปอร์ต

รถทัวร์ บขส-เชียงใหม่-แห่งที่3-อาเขต – บขส. จ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

บขส-เชียงใหม่-แห่งที่3-อาเขต – บขส. จ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 VIP จุดขึ้นรถ : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จุดลงรถ : กาญจนบุรี จุดจอด: บขส. จ.กาญจนบุรี