Categories
จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) ตารางเดินรถ เพชรประเสริฐ

รถทัวร์ ตาก – จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี

ตาก – จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

 • จุดขึ้นรถ : ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
 • จุดลงรถ : ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด แหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ)
Categories
ตารางเดินรถ บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 เพชรประเสริฐ

รถทัวร์ ตาก – บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง

ตาก – บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

 • จุดขึ้นรถ : ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
 • จุดลงรถ : ระยอง จุดจอด: บขส. จ.ระยอง แห่งที่ 2
Categories
ตารางเดินรถ บขส. จ.กาฬสินธุ์ เพชรประเสริฐ

รถทัวร์ ตาก – บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

ตาก – บขส. จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

 • จุดขึ้นรถ : ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
 • จุดลงรถ : กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส. จ.กาฬสินธุ์
Categories
ตารางเดินรถ บขส. จ.ตราด เพชรประเสริฐ

รถทัวร์ บขส-นครสวรรค์ – บขส. จ.ตราด จ.ตราด

บขส-นครสวรรค์ – บขส. จ.ตราด จ.ตราด เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

 • จุดขึ้นรถ : นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
 • จุดลงรถ : ตราด จุดจอด: บขส. จ.ตราด
Categories
ตารางเดินรถ บขส. จ.กำแพงเพชร เพชรประเสริฐ

รถทัวร์ มาบตาพุด – บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

มาบตาพุด – บขส. จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

 • จุดขึ้นรถ : ระยอง จุดจอด: จุดจอด ต.มาบตาพุด
 • จุดลงรถ : กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
Categories
ตารางเดินรถ บขส. จ.ตาก เพชรประเสริฐ

รถทัวร์ บขส-นครสวรรค์ – บขส. จ.ตาก จ.ตาก

บขส-นครสวรรค์ – บขส. จ.ตาก จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

 • จุดขึ้นรถ : นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. จ.นครสวรรค์
 • จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก
Categories
จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99) ตารางเดินรถ เพชรประเสริฐ

รถทัวร์ กำแพงเพชร – จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99) จ.ระยอง

กำแพงเพชร – จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99) จ.ระยอง เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

 • จุดขึ้นรถ : กำแพงเพชร จุดจอด: บขส. จ.กำแพงเพชร
 • จุดลงรถ : ระยอง จุดจอด: จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99)
Categories
ตารางเดินรถ บขส. อ.แม่สอด เพชรประเสริฐ

รถทัวร์ ชลบุรี – บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก

ชลบุรี – บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

 • จุดขึ้นรถ : ชลบุรี จุดจอด: บขส. จ.ชลบุรี
 • จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
Categories
จุดจอด พัทยา ตารางเดินรถ เพชรประเสริฐ

รถทัวร์ แม่สอด – จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี

แม่สอด – จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

 • จุดขึ้นรถ : ตาก จุดจอด: บขส. อ.แม่สอด
 • จุดลงรถ : ชลบุรี จุดจอด: จุดจอด พัทยา
Categories
ตารางเดินรถ บขส. จ.ตาก เพชรประเสริฐ

รถทัวร์ กาฬสินธุ์ – บขส. จ.ตาก จ.ตาก

กาฬสินธุ์ – บขส. จ.ตาก จ.ตาก เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ

 • จุดขึ้นรถ : กาฬสินธุ์ จุดจอด: บขส. จ.กาฬสินธุ์
 • จุดลงรถ : ตาก จุดจอด: บขส. จ.ตาก