Categories
มินิบัสไป

มินิบัสศาลาเขียวแยกมาบข่า | มินิบัสไป จุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า จ.ระยอง

การเดินทางด้วยรถมินิบัสไปยังจุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า จ.ระยอง ที่ให้บริการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ โดยมินิบัสไปศาลาเขียวแยกมาบข่า มีจุดขึ้นรถได้แก่ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, ให้บริการด้วยมินิบัส มินิบัส