Categories
รถทัวร์ไป

รถทัวร์แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต | รถทัวร์ไป จุดจอดสี่แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

การเดินทางด้วยรถรถทัวร์ไปยังจุดจอดสี่แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต ที่ให้บริการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ โดยรถทัวร์ไปแยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต มีจุดขึ้นรถได้แก่ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, ให้บริการด้วยรถทัวร์ VIP 24