Categories
มินิบัสไป

มินิบัสลูกแก | มินิบัสไป จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี

การเดินทางด้วยรถมินิบัสไปยังจุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี ที่ให้บริการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ โดยมินิบัสไปลูกแก มีจุดขึ้นรถได้แก่ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, ให้บริการด้วยมินิบัส ม.2