Categories
รถทัวร์ไป

รถทัวร์ภูเก็ต | รถทัวร์ไป บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต

การเดินทางด้วยรถรถทัวร์ไปยังบขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต ที่ให้บริการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ โดยรถทัวร์ไปภูเก็ต มีจุดขึ้นรถได้แก่ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, บขส. หาดใหญ่, บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต), ให้บริการด้วยรถทัวร์ VIP 24 ป.1 VIP-Class