Categories
รถทัวร์ไป

รถทัวร์หาดใหญ่ | รถทัวร์ไป บขส. หาดใหญ่ จ.สงขลา

การเดินทางด้วยรถรถทัวร์ไปยังบขส. หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ให้บริการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ โดยรถทัวร์ไปหาดใหญ่ มีจุดขึ้นรถได้แก่ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2, บขส. เชียงราย แห่งที่ 2, นครราชสีมา แห่งที่ 2, จุดจอดพัทยา, ให้บริการด้วยรถทัวร์ ป.1 VIP 32 VIP 24