Categories
รถทัวร์ไป

รถทัวร์เชียงราย-1 | รถทัวร์ไป บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย

การเดินทางด้วยรถรถทัวร์ไปยังบขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย ที่ให้บริการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ โดยรถทัวร์ไปเชียงราย-1 มีจุดขึ้นรถได้แก่ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต), ให้บริการด้วยรถทัวร์ X-Class VIP-Class

Categories
รถทัวร์ไป

รถทัวร์เชียงราย-2 | รถทัวร์ไป บขส. เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย

การเดินทางด้วยรถรถทัวร์ไปยังบขส. เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย ที่ให้บริการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ โดยรถทัวร์ไปเชียงราย-2 มีจุดขึ้นรถได้แก่ บขส. หาดใหญ่, กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3, ให้บริการด้วยรถทัวร์ VIP 32 ม.4 พ ป.1 VIP 24