Categories
รถทัวร์ไป

รถทัวร์เมืองใหม่ | รถทัวร์ไป ป้อมตำรวจเมืองใหม่ จ.ภูเก็ต

การเดินทางด้วยรถรถทัวร์ไปยังป้อมตำรวจเมืองใหม่ จ.ภูเก็ต ที่ให้บริการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ โดยรถทัวร์ไปเมืองใหม่ มีจุดขึ้นรถได้แก่ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, ให้บริการด้วยรถทัวร์ VIP 24